Gezamenlijke vergaderingen van Duitse en Waalse kerken

[Is niettemin goedgevonden, dat in de steden, waar de voorzeide Waalse kerken zijn, alle maanden sommige dienaren en ouderlingen van beide zijden vergaderen zullen, om goede eendracht en correspondentie met malkanderen te houden, en, zoveel mogelijk is, naar gelegenheid des noods met raad malkanderen bij te staan.]


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Waalse kerken

VERWANT MET
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 52
Kerkorde GG (2008) Art. 52

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 51 & 52