Aparte vergaderingen voor de Duitse en Waalse taal

[Alzo in de Nederlanden tweeërlei sprake gesproken wordt, is voor goed gehouden, dat de Kerken der Duitse en Waalse taal op haar zelve haar kerkenraad, classicale vergaderingen en particuliere synoden hebben zullen.]


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Waalse kerken

VERWANT MET
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 51
Kerkorde GG (2008) Art. 51

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 51 & 52