De zorg voor de Acta

De kerk in dewelke de classis, en desgelijks de particuliere of generale synode, samenkomt, zal zorg dragen, dat zij de acta der voorgaande vergadering op de naastkomende bestelle.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Acta van meerdere vergaderingen

VERWANT MET
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 45
Kerkorde GG (2008) Art. 45
Kerkorde GKN (1905) Art. 45
Kerkorde GKSA (2000) 45

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 45