Van de nieuw op te richten en kleine kerkenraden

Welverstaande, dat in de plaatsen, waar de kerkenraad van nieuws is op te richten, ’t zelve niet geschiede, dan met advies van de classis. En waar het getal van de ouderlingen zeer klein is, zullen de diakenen mede tot de kerkenraad mogen genomen worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Instituering
Vergadering met diakenen
Goedkeuring door de classis
Positie in de kerkenraad
Kleine gemeenten

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 38
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 38
Kerkorde GG (2008) Art. 38
Kerkorde GKN (1905) Art. 38
Kerkorde GKSA (2000) 38
Kerkorde GKv (1978) Art. 37

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 38