Aanvang en sluiting der handelingen

De handelingen aller samenkomsten zullen met aanroeping des Naams Gods aanvangen, en met dankzegging besloten worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Opening en sluiting van een kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 32
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 32
Kerkorde GG (2008) Art. 32
Kerkorde GKN (1905) Art. 32
Kerkorde GKSA (2000) 32

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 32