Correspondentie met andere lichamen voor armenzorg

De diakenen zullen, ter plaatse waar huiszittenmeesters of andere aalmoezeniers zijn, van deze begeeren goede correspondentie met hen te willen houden, teneinde de aalmoezen te beter uitgedeeld mogen worden onder degenen die meest gebrek hebben.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Samenwerking met andere instellingen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 26
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 26
Kerkorde GG (2008) Art. 26
Kerkorde GKN (1905) Art. 26
Kerkorde GKSA (2000) 26

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 26