De verkiezing der Diakenen

Dezelfde wijze, die van de Ouderlingen gezegd is, zal men ook onderhouden in de verkiezing, approbatie en bevestiging der Diakenen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Benoeming van ouderlingen en diakenen
Bevestiging van ouderlingen en diakenen
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 24
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 24
Kerkorde GG (2008) Art. 24
Kerkorde GKN (1905) Art. 24
Kerkorde GKSA (2000) 24

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 24