De Propositiën

In de kerken waar meer bekwame predikanten zijn, zal men ’t gebruik der propositiën aanstellen, om door zulke oefeningen enigen tot de dienst des Woords te bereiden, volgende in dezen de orde daarvan, bij deze synode specialijk gesteld.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Proposities
Opleiding van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 20
Kerkorde GG (2008) Art. 20
Kerkorde GKN (1905) Art. 20

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 20