Onderhoud en ontslag des Dienaars

Aan de andere zijde zal de kerkenraad, als representerende de gemeente, ook gehouden zijn haar dienaars van behoorlijk onderhoud te verzorgen, en zonder kennis en oordeel van de classis niet te verlaten; dewelke ook bij gebrek aan onderhoud, zal oordelen of voorschreven dienaars te verzetten zijn of niet. 


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Levensonderhoud
Losmaking
Verplaatsing

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 11
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 11
Kerkorde GG (2008) Art. 11
Kerkorde GKN (1905) Art. 11
Kerkorde GKSA (2000) 11
Kerkorde GKv (1978) Art. 14

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 11