Toewijzing van arbeidsterrein

Niemand zal tot de dienst des Woords beroepen worden, zonder zich in een zekere plaats te stellen, ten ware dat hij gezonden worde om hier of daar te prediken in de gemeente onder het kruis, of anderszins om Kerken te vergaderen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Verbintenis

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 7
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 7
Kerkorde GG (2008) Art. 7
Kerkorde GKN (1905) Art. 7
Kerkorde GKSA (2000) 7

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 7