Dienaren in particuliere heerlijkheden, gasthuizen, enz.

Zal ook geen Dienaar dienst mogen aannemen in eenige particuliere heerlijkheden, gasthuizen, of anderszins, tenzij dat hij voorhenen geadmitteerd en toegelaten zij, volgens de voorgaande artikelen; en hij zal ook niet minder dan anderen aan de kerkenordening onderworpen zijn.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Predikant met bijzondere opdracht

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 6
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 6
Kerkorde GG (2008) Art. 6
Kerkorde GKN (1905) Art. 6
Kerkorde GKSA (2000) 6

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 6