Noodzakelijkheid der wettelijke roeping

Het zal niemand, alhoewel hij een doctor, ouderling of diaken is, geoorloofd zijn de dienst des Woords en der Sacramenten te betreden, zonder wettelijk daartoe beroepen te zijn. En wanneer iemand daartegen doet en meermalen vermaand zijnde niet aflaat, zoo zal de classis oordelen of men hem voor een scheurmaker verklaren, of op enige andere wijze straffen zal.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Roeping van de predikant
Indringen in de dienst

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 3
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 3
Kerkorde GG (2008) Art. 3
Kerkorde GKN (1905) Art. 3
Kerkorde GKSA (2000) 3

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 3