Zevende Afdeeling.

Over het Kerkelijk Bestuur in de gemeenten.

Artikel
87

Aan den Kerkenraad behoort de zorg voor hetgeen den openbaren Godsdienst, het Christelijk onderwijs en het opzigt over de leden van de gemeente betreft.