Eerste Afdeeling.

Algemeene Bepalingen.

De leden der Collegiën, waar aan dit onderscheiden bestuur, volgens de na te meldene bepalingen wordt opgedragen, stemmen altijd hoofdelijk, zonder eenigszins gebonden te zijn aan lastbrieven van de vergaderingen of kerken, voor welke zij kunnen geacht worden te verschijnen.