Van de sacramenten en andere ceremoniën

Kerkdiensten

Op de zondag, als de dag des Heren, zal de gemeente minstens tweemaal samenkomen onder de bediening des Woords. Het samenkomen op andere dagen wordt aan het oordeel van de kerkenraad overgelaten.