Oldenhuis, F.T.

Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten

De strijd om het zelfstandig bestaan van de plaatselijke kerk

Genre: Literatuur

Groningen

Uitgeverij De Vuurbaak

1977

ISBN: 90-6015-358-8

Kamper Bijdragen XX