Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkeraad

Artikel
42

1. Wanneer in een plaats een kerkeraad moet worden ingesteld, zal dit niet gebeuren dan met medewerking en goedvinden van de classis.
2. Een zodanige kerkeraad zal ten minste uit drie leden bestaan.