Hartogh, G.M. den

De tucht over doopleden in de Gereformeerde Kerken

Genre: Literatuur

Zutphen

J.B. van den Brink & Co.

1952

2e herziene en veel vermeerderde druk