III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Kerkelijke feestdagen

De kerkeraad zal op de Kerstdag, de Goede Vrijdag, de Paasdag, de Hemelvaartsdag en de Pinksterdag de gemeente samenroepen tot de openbare erediensten, waarin de heilsfeien die de gemeente op deze dagen bijzonder herdenkt, worden verkondigd.