Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën

Tot wering van de valsche leeringen en dwalingen, die door kettersche geschriften zeer toenemen, zullen de dienaars en de ouderlingen de middelen gebruiken van leering, van wederlegging, van waarschuwing en van vermaning, zoowel bij den dienst des Woords als bij de christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.