Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
64

De bediening des Avondmaals zal alleen geschieden, waar toezicht is van ouderlingen, volgens kerkelijke orde, en in eene openlijke samenkomst der gemeente.