III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Bediening van het avondmaal

Het avondmaal van de Here zal ten minste eens in de drie maanden gevierd worden in de openbare eredienst, volgens kerkelijke orde, onder toezicht van de ouderlingen, waarbij de daarvoor vastgestelde formulieren dienen gebruikt te worden.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Avondmaalsviering
Frequentie van avondmaalsviering
Formulier voor de viering van het avondmaal

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 21
Akkoord NGK (2015) Art. 21
Kerkorde CanRC (1985) 56
Kerkorde CanRC (1985) 60
Kerkorde CGK (2010) Art. 62
Kerkorde CGK (2010) Art. 63
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 62
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 63
Kerkorde FRCA (2003) 51
Kerkorde FRCA (2003) 56
Kerkorde GKN (1905) Art. 62
Kerkorde GKN (1905) Art. 63
Kerkorde GKN (1905) Art. 64
Kerkorde GKSA (2000) 62
Kerkorde GKSA (2000) 63
Kerkorde GKSA (2000) 64
Kerkorde GKv (2014) C37
Kerkorde GKv (2014) C40
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 64
Kerkorde vGKN (2008) 57
Kerkorde vGKN (2008) 58
Kerkorde VGKSA (2005) 61

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 6

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 39
Bouma, H. (1983v) Art. 61

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 61