Prins, J.J.

Korte Schets van het Hedendaagsche Kerkregt der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten gebruike bij de akademische lessen

Genre: Literatuur

Leiden

P. Engels

1859