Fabius, D.P.D.

Het Goddelijk karakter van het recht

Genre: Literatuur

Amsterdam

J.H. Kruyt

1880

Rede, uitgesproken door Mr. D.P.D. Fabius, op 21 October 1880, ter inwijding van den Leerstoel in het Staatsrecht, de Rechtswijsbegeerte en het Canonieke Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.


Fabius, D.P.D. (1880)