Bos, F.T.

12 Vermogensrechtelijke aangelegenheden

2004

|258|

12 Vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

In de kerkorde wordt de term ‘vermogensrechtelijke aangelegenheden’ gebruikt voor al die zaken die moeten worden ‘beheerd’. Het gaat dan niet alleen om geld en goederen, maar ook om archieven en zaken als ledenregisters, doopboeken en dergelijke. Ook het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het personeelsbeleid worden tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden gerekend (ord. 11-2-7).

In de kerkorde wordt bepaald (art. XIII) dat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de kerk berust bij de desbetreffende ambtelijke vergadering. In ordinantie 11 wordt dit in vier hoofdstukken nader uitgewerkt: de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (I), van de classis (II), van de evangelisch-lutherse synode (III) en van de kerk (IV).

In de kerkorde wordt ook bepaald dat er op deze zorg wordt toegezien door organen van de kerk. In ordinantie 11 is hoofdstuk V daaraan gewijd. Ordinantie 11 kent tenslotte een hoofdstuk VI waarin wordt ingegaan op kerkelijke instellingen en stichtingen en op de aansprakelijkheid van beheerders.

In dit hoofdstuk wordt na een inleidende paragraaf over rechtspersoonlijkheid de indeling van ordinantie 11 gevolgd.