Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

1. Elke meerdere vergadering wordt bijeengeroepen door de kerkeraad van die kerk welke daartoe op de laatstgehouden bijeenkomst van die meerdere vergadering aangewezen is.
2. Op de kerkeraad van deze roepende kerk rust, zo nodig met advies van de classis, indien de particuliere, en zo nodig met advies van de particuliere synode, indien de generale synode moet worden bijeengeroepen, de zorg voor de voorbereiding van de desbetreffende bijeenkomst.