Van de Kerkelijke samenkomsten.

Alle Jaar — ten ware dat de nood eenen korteren tijd vereischte — zullen vier of vijf, of meer genabuurde Classen samenkomen, tot welke particuliere Synode uit iedere Classe twee Dienaars en twee Ouderlingen afgevaardigd zullen worden. In ’t scheiden zoowel der particuliere als der Generale Synode, zal eene Kerk verordend worden, die last hebben zal, om met advies der Classe den tijd en de plaats der naaste Synode te stellen.