Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

Lid
3

De indiening van een beroepschrift heeft geen schorsende werking op de bestreden uitspraak. De voorzitter van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is bevoegd op een daartoe ingediend verzoek inzake een ingediend beroepschrift dan wel ambtshalve, onder schriftelijke kennisgeving daarvan aan de betrokkenen, de tenuitvoerlegging of werking van het bestreden besluit op te schorten dan wel een andere spoedvoorziening te treffen, totdat het college een uitspraak heeft gedaan.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-8-3, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.