Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 7.

Behandeling in eerste aanleg

Lid
5

(vervallen)1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-7-5, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.