Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 5.

Bezwaarschrift

Lid
2

Indien een bezwaarschrift niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, stelt het college de bezwaarde in de gelegenheid het bezwaarschrift aan te vullen.