Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 3.

Bezwaren

Lid
12-3-1a

Een bezwaar tegen de vaststelling van de begroting of jaarrekening van de gemeente of van de diaconie van de gemeente kan alleen worden ingediend, indien de bezwaarde gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid zijn mening kenbaar te maken, als bedoeld in ordinantie 11-6-4 resp. ordinantie 11-7-2.


Aanvulling kerkorde, ordinantie 12-3-1a, besluit generale synode d.d. 21 april 2016, ingegaan 21 april 2016.