Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Lid
9

Aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen wordt door de generale synode voor een periode van telkens vier jaar ten minste één adviserend lid toegevoegd, dat de hoedanigheid van meester in de rechten bezit of met goed gevolg daarmee gelijk te stellen universitaire examens in het recht heeft afgelegd en — op verzoek van het college — andere adviserende leden.
Een adviserend lid wordt benoemd uit de leden van de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-8 en 9, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.