Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Lid
8

De voorzitter van het generale college wordt aangewezen door de generale synode.
Het college voorziet in de waarneming van het voorzitterschap in de gevallen waarin de voorzitter aan de werkzaamheden niet deelneemt.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-8, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.