Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

De voorzitter van een regionaal college wordt aangewezen door het classicaal-regionaal overlegorgaan.
Het college voorziet in de waarneming van het voorzitterschap in de gevallen waarin de voorzitter aan de werkzaamheden niet deelneemt.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-4, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.