Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Lid
2

De kleine synode kan, gehoord de betrokken classicale vergaderingen en regionale colleges besluiten dat twee of meer regionale colleges worden samengevoegd tot één regionaal college voor de betrokken regio’s. De kleine synode treft daarbij de nodige voorzieningen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.