Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Het is niet mogelijk tegelijkertijd als (toegevoegd) lid of adviserend lid zitting te hebben in meer dan één van de colleges voor visitatie, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen, voor zover uit de ordinanties en generale regelingen niet anders voortvloeit.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-12, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.