Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen behandelt en beslist de zaken met ten minste vijf leden en/of toegevoegde leden.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-11, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.