Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Lid
2

In elke regio is een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 12-2-1, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.