Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 10.

Vernietiging in het belang van de eenheid in behandeling van bezwaren en geschillen

Lid
2

Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen kan voorts bij gemotiveerd besluit in het belang van de eenheid in de behandeling van bezwaren en geschillen verklaren dat een einduitspraak van een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, onjuist is. De rechtsgevolgen van de onderhavige beslissing van het regionale college kunnen door of krachtens zulk een verklaring niet worden aangetast.