Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

bij Artikel
133

Voor voorlichting en advies worden de kerken verwezen naar de deputaten voor de evangelisatie.

’s-Gravenhage 1949, art. 353

Zie Bijlage XX