Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
131

De kerken zullen de correspondentie met de Hoge Overheid onderhouden door middel van deputaten, overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.

Zie Bijlage XVIII