Hoofdstuk VI

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
124 [128a]

De kerken zullen de correspondentie met de Hoge Overheid onderhouden door middel van deputaten, overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.