Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkrentmeesters
Artikel
81.5

De kerkrentmeesters zijn bevoegd, bepaalde onderdelen van hun taak aan één of meer hunner op te dragen, die ten aanzien van die onderdelen onder hun verantwoordelijkheid de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigen.