Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkrentmeesters
Artikel
81.2

De kerkrentmeesters geven adviezen ten aanzien van financiële aangelegenheden der gemeente, indien dit door de kerkeraad wordt verzocht.