Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
80

Bij elk te nemen besluit als bedoeld in artikel 79 kan de kerkeraad in afwijking van het bepaalde in artikel 70 lid 4, uit zijn midden twee personen aanwijzen die voor de uitvoering van dat besluit de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigen.