Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
79.3

De kerkeraad is verplicht de Archiefcommissie respectievelijk de Kunstschattencommissie omgaand alle gewenste inlichtingen te verschaffen en haar toegang te verlenen tot de plaatsen, waar de archieven worden bewaard respectievelijk de voorwerpen, die geschiedkundige of oudheidkundige dan wel kunstwaarde hebben, zich bevinden en deze niet zonder toestemming van de Archiefcommissie respectievelijk de Kunstschattencommissie naar elders over te brengen.