Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
78a.5

De reglementen en reglementswijzigingen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de bepalingen in deze en andere ordeningen.