Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
78a.2

De kerkeraad kan bij huishoudelijk reglement:
a. kerkelijke stichtingen met rechtspersoonlijkheid formeren;
b. een vermogen afzonderen in een civielrechtelijke rechtspersoon.
De rechtspersonen bedoeld onder a. en b. zijn rekenplichtig aan de kerkeraad respectievelijk aan de Synodale Commissie.