Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
78.2

Bij de instelling van een zodanige commissie worden taak en bevoegdheid bepaald en in de notulen opgenomen.