Algemene ordening

Hoofdstuk 5

Van de bestuursorganen der Kerk.

Afdeling I

Van de Kerkeraad.

Van de werkzaamheden van de kerkeraad
Artikel
78.1

De kerkeraad is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid voor de behartiging van bepaalde onderdelen van zijn taak (een) aan hem ondergeschikte commissie(s) in te stellen.